Actievoorwaarden Blistex

Winactie Blistex lipscan 2022- Nederland en België

Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door Benckmar B.V., statuur gevestigd en kantoorhoudende te De Stuwdam 11, 3815KM te Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32107413 (hierna: de “Organisator”) georganiseerde tijdelijke promotionele actie ‘Doe de Blistex lipscan en maak kant op een wintersportoutfit t.w.v. € 300,-’’ (hierna: de “Actie”) . De inhoud van de actie en deze actievoorwaarden zijn op elk moment te raadplegen op www.blistex.nl/winactie (hierna: de “Actiewebsite”).