Actievoorwaarden Blistex – Winactie Blistex lipscan 2020/2021- Nederland en België

Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door Benckmar B.V., statuur gevestigd en kantoorhoudende te De Stuwdam 11, 3815KM te Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32107413 (hierna: de “Organisator”) georganiseerde tijdelijke promotionele actie ‘Doe de Blistex lipscan en win een skipas’’ (hierna: de “Actie”) . De inhoud van de actie en deze actievoorwaarden zijn op elk moment te raadplegen op www.blistex.nl/winactie (hierna: de “Actiewebsite”).

Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door Benckmar B.V., statuur gevestigd en kantoorhoudende te De Stuwdam 11, 3815KM te Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32107413 (hierna: de “Organisator”) georganiseerde tijdelijke promotionele actie ‘Doe de Blistex lipscan en win een skipas’’ (hierna: de “Actie”) . De inhoud van de actie en deze actievoorwaarden zijn op elk moment te raadplegen op www.blistex.nl/winactie (hierna: de “Actiewebsite”).

Artikel 1 Algemeen

 • Deze Actie loopt van 21 december 2020 tot en met 7 februari 2021, 23:59 uur en staat open voor inwoners van Nederland en België vanaf 18 jaar.
 • Door deel te nemen aan de Actie, verklaren deelnemers zich akkoord met deze Actievoorwaarden. Deelname aan de Actie en daardoor de acceptatie van deze Actievoorwaarden is verplicht om kans te maken op één van de prijzen.
 • Om deel te nemen aan deze Actie, dienen deelnemers hun persoonlijke gegevens in te vullen op de Actiewebsite.
 • Een deelnemer kan zo vaak meedoen als hij/zij wilt. Elke deelnemer kan maximaal één prijs winnen. Er is maximaal één winnaar per uniek e-mailadres en per IP-adres. Er is maximaal één winnaar per gezin, woonachtig op hetzelfde adres.
 • Inzendingen die niet in overeenstemming met de huidige voorwaarden zijn ingediend, worden gediskwalificeerd en mogen niet deelnemen aan de Actie.
 • Medewerkers van Organisator en iedereen die direct of indirect bij de organisatie van de Actie betrokken is, alsmede hun naaste familieleden, zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

Artikel 2 Actie: Doe de Blistex lipscan en win een skipas’’

 1. Deelname
  Voor inwoners van Nederland
 • Vul je persoonlijke gegevens in op de Actiewebsite gedurende de actieperiode van 21 december 2020 tot en met 7 februari 2021.
 • Registreer vóór 8 februari 2021 op de website www.blistex.nl/winactie. Deelnemers kunnen zich ook aanmelden door de QR-code te scannen op het promotiemateriaal in de winkel. Na het scannen wordt de website geopend in de mobiele telefoonbrowser. Deelnemers doen pas mee met de Actie door akkoord te gaan met de actievoorwaarden en het vereiste formulier met gegevens in te vullen.
 • Deelnemers dienen ten behoeve van deelname hun vaste land van woon- of verblijfplaats, naam, geboortedatum en e-mailadres te uploaden op de Actiewebsite.
 • Na het invullen van de gegevens dingt de deelnemer mee naar het winnen van één van de prijzen.
 • Een deelnemer kan zo vaak meedoen als hij/zij wilt. Elke deelnemer kan maximaal één prijs winnen. Er is maximaal één winnaar per uniek e-mailadres. Er is maximaal één winnaar per gezin, woonachtig op hetzelfde adres.
 • Deze Actie geeft deelnemers de mogelijkheid om een skipas voor twee personen inclusief materiaalhuur t.w.v. €95,- te winnen. Deze prijs bestaat uit:
  • 2x 2 uur SnowWorld skipas t.w.v. €34,50 per persoon
  • 2x SnowWorld materiaalhuur (ski’s/snowboard, schoenen en helm) t.w.v. €13,00 per persoon
 • Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.

  Voor inwoners van België
 • Vul je persoonlijke gegevens in op de Actiewebsite gedurende de actieperiode van 21 december 2020 tot en met 7 februari 2021.
 • Registreer voor 8 februari 2021 op de website www.blistex.nl/winactie. Deelnemers kunnen zich ook aanmelden door de QR-code te scannen op het promotiemateriaal in de winkel. Na het scannen wordt de website geopend in de mobiele telefoonbrowser. Deelnemers doen pas mee met de Actie door akkoord te gaan met de actievoorwaarden.
 • Deelnemers moeten het vereiste formulier invullen, plus een schiftingsvraag beantwoorden. Via de Actiewebsite kan de deelnemer zich registreren om deel te nemen aan de Actie.
 • Deelnemers dienen ten behoeve van deelname de schiftingsvraag “Hoeveel deelnames zullen er in totaal (BE + NL) geregistreerd zijn aan het einde van deze actie (07-02-2021)?’’ te beantwoorden, hun vaste land van woon- of verblijfplaats, naam, geboortedatum en e-mailadres te uploaden op de Actiewebsite.
 • Na het invullen van de gegevens en het correcte antwoord op de schiftingsvraag dingt de deelnemer mee naar het winnen van één van de prijzen.
 • Een deelnemer kan zo vaak meedoen als hij/zij wilt. Elke deelnemer kan maximaal één prijs winnen. Er is maximaal één winnaar per uniek e-mailadres. Er is maximaal één winnaar per gezin, woonachtig op hetzelfde adres.
 • Deze Actie geeft deelnemers de mogelijkheid om een skipas voor twee personen inclusief materiaalhuur t.w.v. €95,- te winnen. Deze prijs bestaat uit:
  • 2x 2 uur SnowWorld skipas t.w.v. €34,50 per persoon
  • 2x SnowWorld materiaalhuur (ski’s/snowboard, schoenen en helm) t.w.v. €13,00 per persoon
 • Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.

2. Prijzen

 • Organisator stelt de volgende prijzen beschikbaar:
  • 15x een skipas voor twee personen inclusief materiaalhuur t.w.v. €95,-
   Deze prijs bestaat uit:
   • 2x 2 uur SnowWorld skipas t.w.v. €34,50 per persoon
   • 2x SnowWorld materiaalhuur (ski’s/snowboard, schoenen en helm) t.w.v. €13,00 per persoon
 • Deelnemers maken van 21 december 2020 tot en met 7 februari 2021 kans op 1 van de 15 prijzen. Het totale prijzenpakket geldt voor zowel Nederland als België. Het totale prijzenpakket wordt verdeeld over Nederland als België.
 • De volgende actievoorwaarden zijn van toepassing op de bovenstaand genoemde prijzen: 
  • De vouchercode is geldig voor een 2 uur skipas incl. materiaal (schoenen, ski’s/snowboard, helm).
  • De vouchercode is geldig t/m 30 september 2021 op basis van beschikbaarheid.
  • Alleen geldig bij 1 van 5 SnowWorld vestigingen in Nederland (SnowWorld, Amsterdam, SnowWorld Landgraaf, SnowWorld Rucphen, SnowWorld Terneuzen, SnowWorld Zoetermeer).
  • Het vooraf reserveren van een tijdslot is verplicht, op basis van beschikbaarheid.
  • De vouchercode is uitsluitend te verzilveren via http://www.snowworld.com.
  • 1 vouchercode is geldig voor 1 persoon.
  • Geen onderscheid tussen kind of volwassene (vanaf 4 jaar).
  • Niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen.
  • Niet inwisselbaar voor een vouchercode en/of ticket voor een andere periode, contanten of anderszins inwisselbaar.
  • Op reeds gekochte vouchercodes en/of tickets wordt geen restitutie verleend.
  • Algemene voorwaarden van SnowWorld zijn van toepassing.
 • Voor de Nederlandse deelnemers zal er 1 trekking zijn in week 7 van het jaar 2021. De trekking van de winnaars uit de Nederlandse deelnemers wordt via een geautomatiseerd en onafhankelijk systeem uitgevoerd en geschiedt op willekeurige en onpartijdige basis.
 • Voor de Belgische deelnemers worden de winnaars in week 7 aangewezen. De winnende inzendingen zijn de inzendingen die de schiftingsvraag juist hebben of het dichtst benaderen. In geval van een ex aequo telt het tijdstip van inzending. De vroegste inzending telt.
 • Voor Nederlandse deelnemers: na het invullen van de gegevens dingt de deelnemer mee naar het winnen van één van de prijzen.
 • Voor Belgische deelnemers: na het invullen van de gegevens en het correcte antwoord op de schiftingsvraag dingt de deelnemer mee naar het winnen van één van de prijzen.
 • Bij de trekking voor Nederland of aanwijzen van de winnaars in België worden er winnaars geselecteerd uit de deelnames die zich hebben ingeschreven gedurende de Actieperiode.
 • De prijswinnaars worden uiterlijk 14 dagen na afloop van de Actieperiode op de hoogte gebracht middels een e-mailbericht op het doorgegeven e-mailadres dat zij hebben ingevuld op het formulier.
 • Prijswinnaars dienen zich binnen 72 uur op verzoek van Organisator te legitimeren.
 • Tevens zal een leeftijdsverificatie plaatsvinden. Bij enige vorm van twijfel of bij het niet (tijdig) kunnen zorgen voor het juiste bewijs, behoudt Organisator zich het recht voor om zonder opgave van reden en zonder melding vooraf deelnemers en/of winnaars van verdere deelname te diskwalificeren / uit te sluiten en vervalt het recht met betrekking tot de prijs.
 • Als de winnaar binnen 5 werkdagen geen contact heeft opgenomen nadat hij op de hoogte is gesteld van zijn overwinning, wordt er nog eenmaal contact per mail gezocht. De winnaar krijgt nogmaals de kans om zich binnen een periode van 3 werkdagen te melden en zo nodig te legitimeren. Na afloop van deze periode wordt hij uitgesloten als winnaar van de Actie en selecteert Organisator een of meerdere andere winnaars.
 • Let op: Door deelname aan deze Actie verklaart de winnaar te zullen meewerken aan eventuele promotionele activiteiten in het kader van deze actie en de prijsuitreiking  daarvan. Organisator zal in dit kader eventueel additionele afspraken met de deelnemer overeenkomen (gebruik van foto en naam van de winnaar, onder meer maar niet uitsluitend in reclame-uitingen op internet en op social media).
 • Over de uitslag van de Actie zal niet worden gecorrespondeerd.
 • Afhandeling van de prijzen verloopt via Organisator.
 • De prijswinnaars zullen, na goedkeuring door de Organisator, de prijs ontvangen in de vorm van een unieke vouchercode middels een e-mailbericht dat zij hebben ingevuld op het formulier.
 • De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.
 • De prijzen kunnen in beginsel niet worden geruild of overgedragen worden aan derden.
 • De Organisator draagt zorg voor afdracht van eventueel verschuldigde kansspelbelasting over de prijs.
 • Organisator zal de gegevens van de deelnemers uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de Actie en de daaruit voortvloeiende commerciële mailings die hieraan verbonden zijn, mits de deelnemer hier expliciet toestemming voor geeft.
 • Organisator is verantwoordelijk voor de prijzen in het kader van deze promotie en vrijwaart derde partijen voor aanspraken van winnaars of betrokken derden met betrekking tot klachten en letsel. Indien een winnaar de prijs en de voorwaarden waaronder die worden uitgekeerd niet zou accepteren dan behoudt Organisator zich het recht voor om de prijs niet uit te keren.
 • Organisator, en de door haar ingeschakelde partij, draagt zorg voor de afhandeling van de prijzen. Indien de winnaar hierover een vraag, opmerking of klacht over heeft, kan men contact opnemen met de door haar ingeschakelde partij genaamd Buro BENK B.V. via info@burobenk.nl of via het contactformulier https://www.blistex.nl/contact

  Vanwege de aangescherpte corona-maatregelen van maandag 14 december 2020, zijn alle SnowWorld vestigingen momenteel gesloten t/m 19 januari 2021. Zoals bovenstaand omschreven, worden de prijswinnaars na 7 februari 2021 op de hoogte gebracht middels een persoonlijk bericht. Dit wil zeggen dat de aangescherpte corona-maatregelen vooralsnog niet van toepassing zijn op het verzilveren van de prijzen in de vorm van vouchercodes. Indien de aangescherpte corona-maatregelen wel van toepassing zijn na 7 februari 2021 zal het verzilveren van de vouchercodes mogelijk zijn na heropening van SnowWorld. Houd www.snowworld.com/nl/maatregelen-coronavirus in de gaten om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.

 •  

Artikel 3 Aansprakelijkheid en persoonsgegevens

 1.  Aansprakelijkheid
  De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door: a. gederfde inkomsten; b. de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer; of c. storingen in netwerk, hardware of software die resulteert in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens.

  Organisator en alle door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade of letsel als gevolg van (deelname aan) deze actie of de inzet van de uitgekeerde prijzen.

  Organisator is niet aansprakelijk voor verliezen, vertragingen of technische defecten veroorzaakt door derden zoals telecom-operatoren, TNT Post of door netwerk,-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die foutmeldingen,
  beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen of willekeurig toekennen van prijzen en levering tot gevolg hebben. Ook kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor vergissingen in het drukwerk.

  Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het staken of onderbreken van de Actie als gevolg van technische of andere problemen die buiten de invloedssfeer van Organisator valt.

  Ondanks de grootst mogelijke zorg die de Organisator aan de Actie en het beheer van deze website besteedt, zou het onverhoopt kunnen zijn dat de informatie onvolledig of onjuist is. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van de Organisator.

  De website van de Actie is gecontroleerd op aanwezigheid van bekende computervirussen en is getest op meerdere computersystemen. Een garantie op de afwezigheid van computervirussen kan echter nimmer worden gegeven. De Organisator is niet aansprakelijk voor programmatuur van derden zoals softwaredrivers en browser-plugins.

  Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de Actiewebsite en de deelname aan deze Actie vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. In geen geval kan de deelnemer een klacht indienen tegen de Organisator voor de kosten die verbonden zijn aan de deelname. Georganiseerde deelnames en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd zullen als onredelijk worden beschouwd en zullen vervolgens automatisch uitgesloten worden van deelname.

  De Organisator van de Actie is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik van deze website. Personen die misbruik maken van deze website, zullen zonodig worden doorgegeven aan de autoriteiten.
   
 2. Persoonsgegevens
  De door de deelnemer(s) in verband met deze Actie verstrekte persoonsgegevens worden verzameld en opgenomen in een gegevensbestand. Alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Actie worden door de Organisator verzameld. Deze worden aan het eind van de Actie en na het bekendmaken van de winnaars verwijderd.

Artikel 4 Rechten Benckmar B.V.

 • Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers, om haar moverende redenen, van deelname uit te sluiten en om een prijs niet te verstrekken indien er op enige wijze in strijd wordt gehandeld met de voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling,, in het bijzonder indien Organisator fraude door de deelnemer vermoedt of indien Organisator de originele actieverpakking niet binnen twee (2) weken van de deelnemer ontvangen heeft indien Organisator daarom heeft verzocht. De deelnemer kan in die gevallen geen aanspraak op enige (schade)vergoeding maken.

Artikel 5 Correspondentie

 • Op deze winactie voor Nederlandse deelnemers is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing, de Organisator handelt in overeenstemming met deze Gedragscode.
 • Vragen, opmerkingen of klachten over deze promotionele actie kunnen worden ingediend via info@burobenk.nl of via het contactformulier https://www.blistex.nl/contact
 • De deelnemer ontvangt daarna binnen redelijke termijn een inhoudelijke reactie.

Artikel 6 Gebruikersvoorwaarden

Op de Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Utrecht in Nederland.

Organisator heeft te allen tijde en zonder opgaaf van reden en zonder melding vooraf het recht de Actie te (laten) beëindigen en prijzen en/of actievoorwaarden te (laten) wijzigen. Bij aanpassing van de actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de Actiewebsite worden geplaatst. Voor zover in deze Actievoorwaarden bepaalde zaken niet zijn voorzien, zal Organisator over deze gevallen beslissen.

Artikel 7 Gegevens

 1. Deelnemers aan de actie zijn verplicht gevraagde persoonlijke gegevens correct, upto-date en volledig in te voeren.
 2. Deelnemers die onjuiste gegevens opgeven komen niet in aanmerking voor toekenning van de prijs en kunnen door de organisatie worden uitgesloten van deelname.
 3. De persoonlijke gegevens dienen puur ter verificatie van en communicatie met de winnaars en zullen niet zonder toestemming voor commerciële doeleinden worden ingezet.

Voor het laatst herzien op 17-12-2020